In 2018 hebben wij weer contracten afgesloten met alle Nederlandse zorgverzekeringen. Dit betekent dat de kosten voor uw afspraken rechtstreeks bij uw zorgverzekering kunnen worden ingediend.

De basisverzekering vergoedt drie uur dieetadvies per kalenderjaar. Meer hierover is te vinden op mijn site onder het kopje vergoeding.