Contact

Vergoeding & tarief

3 uur vergoed vanuit de basisverzekering

Dieetadvisering wordt vergoed vanuit uw basisverzekering (hou hierbij rekening met het eigen risico). Extra uren kunnen worden vergoed vanuit een aanvullende verzekering. Wij hebben contracten met alle (Nederlandse) zorgverzekeringen, de nota gaat daarom rechtstreeks naar uw verzekering.

Een 1e gesprek duurt 1- 1 ½ uur. Hierbij wordt 30 minuten extra tijd berekend voor eventuele uitwerkingen, administratie, rapportages en overleg met uw behandelend arts of therapeut. Vervolgconsulten, dieetbevestigingen* of supplementenadviezen, ook telefonisch of per mail, worden gedeclareerd per 15 minuten.

Verwijzing niet nodig

In principe heeft u geen verwijzing nodig om naar de diëtist te gaan.

CZ, Delta Lloyd, Ohra en de Friesland vragen wel een verwijzing voor vergoeding van de consulten. Bent u bij een van deze verzekerd en heeft u geen verwijzing bij aanvang van het consult dan dient u het consult contant af te rekenen.

Tarieven niet vergoede zorg

Indien u geen recht meer heeft op vergoeding vanuit uw verzekering gelden onderstaande tarieven:

Consult 90 minuten € 105, –
Consult 60 minuten € 70,-
Extra tijd 1e consult € 35, –
Vervolgconsult 30 minuten € 35, –
Vervolgconsult 15 minuten € 17,50
Supplementenadvies 15-30 minuten € 17,50 – € 35, –
Dieetbevestiging voor belasting €    17,50
Toeslag voor huisbezoek € 35, –

Niet nagekomen afspraak:

U krijgt een rekening voor een consult als u gemaakte afspraken niet nakomt of tijdig (2 werkdagen van tevoren) afzegt.