Contact

Vergoeding & tarief

3 uur vergoed vanuit de basisverzekering

Een 1e gesprek duurt 1- 1 ½ uur. Hierbij wordt 30 minuten extra tijd berekend voor uitwerking. Vervolgconsulten, supplementenadviezen, ook telefonisch of per mail, worden gedeclareerd per 15 minuten.

Per kalenderjaar is 3 uur dieetadvisering opgenomen in uw basisverzekering (hou hierbij rekening met het eigen risico). Extra uren kunnen worden vergoed vanuit een aanvullende verzekering. Ik heb contracten met alle (Nederlandse) Zorgverzekeraars, daarom gaat de  nota rechtstreeks  naar uw zorgverzekeraar.

Verwijzing meestal niet nodig

In principe heeft u geen verwijzing nodig om naar de diëtist te gaan.

CZ, Nationale Nederlanden, Ohra en de Friesland vragen in 2019 nog wel een verwijzing voor vergoeding van de consulten. Bent u bij een van deze verzekerd en heeft u geen verwijzing bij aanvang van het consult dan dient u het consult contant af te rekenen volgens onderstaande tarieven.

Tarieven niet vergoede zorg

Indien u geen recht meer heeft op vergoeding vanuit uw verzekering gelden onderstaande tarieven:

Consult 90 minuten € 105, –
Consult 60 minuten € 70,-
Extra tijd 1e consult € 35, –
Vervolgconsult 30 minuten € 35, –
Vervolgconsult 15 minuten € 17,50
Supplementenadvies 15-30 minuten € 17,50 – € 35, –
Dieetbevestiging voor belasting €    17,50
Toeslag voor huisbezoek € 35, –

Niet nagekomen afspraak:

U krijgt een rekening voor een consult als u gemaakte afspraken niet nakomt of tijdig (2 werkdagen van tevoren) afzegt.